Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Fotowoltaika w Gminie Zwierzyniec

Projekt pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” realizowany przez Gminę Zwierzyniec współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

W ramach projektu zostanie wykonanych :

 • Na budynkach mieszkańców:

  • 52 instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 kWp,

  • 29 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,5 kWp,

  • 56 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWp,

  • 7 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kWp,

  • 4 instalacje fotowoltaiczne o mocy 5 kWp,

 • Na budynkach użyteczności publicznej i gruncie:

  • 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy 3 kWp,

  • 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kWp,

  • 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 16 kWp,

  • 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 17 kWp,

  • 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 18 kWp,

  • 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 27 kWp,

  • 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp,

panele_solarne

Osiągnięte korzyści będą miały charakter lokalny jak i regionalny.

 • W efekcie realizacji projektu mieszkańcy gminy Zwierzyniec uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych systemów pozyskiwania energii elektrycznej. Wygenerowane zostaną również oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy Zwierzyniec.

 • Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na redukcję zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o około 180,594 ton CO2/rok.

Copyright © - Gmina Zwierzyniec | Realizacja: Devcomm ICT